Leading change
in an Age of
Digital Transformation

consultancy/ consultantsWe weten uit ervaring dat (digitale) transformatie niet vanzelf gaat. Een van de moeilijkste vragen binnen digitale transformatie is dan ook hoe de eerste hindernissen van visie tot uitvoering genomen moeten worden. Het heeft veel impact op  leidinggevenden en hun medewerkers, om zich aan te (moeten) passen aan verandering.

Onze consultants geven niet alleen advies, maar werken ook nauw samen met jou(w) organisatie om de bedrijfsdoelen en visie te definiëren. Dit schetst een realistisch beeld  van de mogelijkheden van bijvoorbeeld de veranderbereidheid, het  verandermanagement en IT.

Succesvolle resultaten

Aangezien de behoeften van onze klanten voortdurend veranderen, zoeken ook wij continu naar nieuwe en betere manieren om hen te helpen. Dit doen wij op elk niveau van de organisatie, of het nu gaat om een advies aan het topmanagement of een hands-on coach voor medewerkers. Ongeacht de uitdaging richten we ons op het leveren van praktische, duurzame en succesvolle resultaten en het faciliteren van onze klanten om te kunnen groeien en te leiden. 

Onze consultancy oplossingen, voor culturele, structurele en strategische veranderingen, zijn van permanente waarde.

 

Wat is Digitale Transformatie?

Digitale Transformatie is het proces om nieuwe of bestaande bedrijfsprocessen, -cultuur en klantervaringen te creëren met behulp van digitale technologieën zodat aan de veranderende eisen wordt voldaan.

Het is echter niet alleen de structuur of strategie die verandert bij Digitale Transformatie, het is vooral de organisatie-cultuur die mee moet evolueren. Naast het voortdurend experimenteren en innoveren binnen de organisatie, wordt bij medewerkers het nemen van eigenaarschap aangemoedigd om authentieke intelligentie (de unieke menselijke tegenhanger van Artificial Intelligence) te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten.

Transformationeel Leiderschap ondersteunt de Digitale Transformatie en Dienend Leiderschap is het meest passend wanneer de Digitale Transformatie is voltooid. Consultants van Dr. Bill Consultancy definiëren en begeleiden met Transformationeel -en Dienend Leiderschap het gehele proces. Er worden fundamentele veranderingen gefaciliteerd en een veilige leeromgeving gecreëerd zodat medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en optimaal kunnen functioneren.