Veerkracht in een team

De COVID-19 pandemie bracht onder andere de noodzaak van veerkrachtige teams aan het licht, en daarmee ook welke teams niet over veerkracht beschikken. Veerkracht vereist een niveau van zelfbewustzijn en empathie, die niet voor ieder teamlid vanzelfsprekend is. Leiders zijn in dit geval de aangewezen personen die de toestand van hun teams moeten beoordelen.

Collega’s rekenen op elkaar

Bij de aankondiging van de resultaten uit het laatste kwartaal van 2020 , kenmerkte Apple-CEO Tim Cook veerkrachtige, goed functionerende teams als een belangrijk element dat het bedrijf versterkt te midden van de ongekende uitdagingen van de pandemie.”

Ook al zien wij elkaar niet meer zo vaak in levende lijve, het was dit jaar duidelijk dat teams en collega’s binnen het bedrijf meer op elkaar leunen en op elkaar rekenen dan in normale tijden,” zei Cook. “Ik denk dat die veerkracht een essentieel onderdeel is geweest van hoe we dit jaar hebben genavigeerd.” veerkracht en een team

Pandemie

De druk op teams om veerkrachtig te zijn, is inderdaad urgenter dan ooit. Helaas zijn er veel voorbeelden van organisaties die tijdens de pandemie ontdekten dat hun teams niet over de nodige vaardigheden beschikten. Veel bedrijfsleiders vragen zich af wat ze kunnen doen om veerkracht op te bouwen.

Wat maakt een team veerkrachtig

Een veerkrachtig team heeft vier cruciale kenmerken volgens Harvard Business Review:
  • Openheid: is het team in staat om een open, eerlijke dialoog en feedback met elkaar te hebben?
  • Vindingrijkheid: kan het team samenwerken om creatieve en effectieve oplossingen te bedenken wanneer zij met uitdagingen of problemen worden geconfronteerd?
  • Mededogen en empathie: geven de teamleden om elkaar en delen ze zowel succes als mislukking?
  • Kwetsbaarheid: vraagt het team om hulp en accepteren zij deze van andere teamleden?
Psychological Safety is hierbij één van de basisfactoren. Cruciaal voor het creëren van veerkrachtige teams, is de overtuiging van elk teamlid dat hij of zij zich zonder gevolgen kan uitspreken. Daarnaast moeten leiders regelmatig aantonen dat ze oprecht geïnteresseerd zijn in de vooruitgang die het team boekt en niet terugdeinzen om indringende vragen te stellen zodat eventuele onderliggende problemen snel boven tafel komen. Naast het stellen van vragen, luisteren (veerkrachtige) leiders ook goed naar de antwoorden die ze van teamleden krijgen.

Herstellen en opladen

Uiteindelijk is de veerkracht van een team vergelijkbaar met een batterij. Het moet regelmatig worden hersteld en opgeladen. Teams die maatregelen nemen om dat te doen, zullen merken dat ze beter zijn toegerust en – nog belangrijker – bereid zijn om elke uitdaging aan te gaan tijdens de pandemie en daarna.

Deel op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer inspiratie...