Innovatieve oplossingen
om de grootste hindernissen
aan te pakken

Geen sector zo divers en in transitie als de zorg, al hebben gezondheidszorgstelsels hierbij te maken met een reeks gemeenschappelijke uitdagingen.

Door veranderende demografie met een vergrijzende bevolking, stijgen de uitgaven. Dit hangt samen met de toename van langetermijn-aandoeningen en  erkenning van de variatie in kwaliteit van zorg tussen zorgaanbieders.

De zorgvraag neemt in hoog tempo toe, met een groeiend tekort aan personeel en oplopende kosten tot gevolg. Daarnaast is het van groot belang dat de kwaliteit hoog blijft.

Digitale innovatie

Tegelijkertijd doen allerlei nieuwe ICT-technologieën hun intrede die de zorg efficiënter, beter en goedkoper kunnen maken. Maar de snelheid van deze innovaties ligt zo hoog dat de ICT én de zorg moeite hebben om deze bij te houden. Projecten binnen de zorg zijn vaak complex en teams werken samen met diverse belanghebbenden als gemeenten of andere zorgorganisaties. Digitale innovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de ICT in de zorg te verbeteren en daarmee de zorg goed en betaalbaar te houden.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

Als zorgaanbieder maak je een keuze over hoe je jezelf wilt positioneren. Wie zijn jouw cliënten en hoe en waar kun je hen zo goed mogelijk helpen?

Jouw aanpak moet het toekomstig bestaan bestaan van jouw zorginstantie kunnen rechtvaardigen. Een duidelijke strategie geeft hierbij richting aan het portfolio en positionering.

Dr. Bill Consultancy helpt bij het bepalen van jouw optimale strategie, het maken van keuzes in het zorgportfolio en het kiezen van de juiste structuur. Om ondersteuning uit de gehele organisatie te waarborgen, ontwikkelen wij de strategie in samenwerking met de mensen uit jouw organisatie.

Hierbij gaan wij in op de:

  • Missie en Ambitie. Wie ben je en wat is jouw rol binnen de zorg?
  • Markt. Wie zijn jouw huidige en toekomstige patiënten en cliënten? Wat zijn hun huidige en veranderende behoeften in de vraag naar zorg?
  • Positie. Welke producten en diensten bied je aan om aan deze behoeften te kunnen blijven voldoen? Wat is jouw USP?
  • Organisatie. Wie en wat heb je nodig om producten en diensten te kunnen blijven aanbieden?
  • Het versnellen van analyses, gegevens en digitale transformatie.
Dit doen we door een niet aflatende inzet voor innovatie, samenwerking en toonaangevende expertise. Wij streven continu naar het creëren van positieve veranderingen- zowel voor onze klanten als voor patiënten en de samenleving – door strategieën te transformeren en te versterken, veerkracht in de manier van werken te brengen en voortdurende groei te bewerkstelligen.