Innovatieve oplossingen
om de grootste hindernissen
aan te pakken

Geen sector zo divers en in transitie als de zorg, al hebben gezondheidszorgstelsels hierbij te maken met een reeks gemeenschappelijke uitdagingen. Door veranderende demografie met een vergrijzende bevolking, stijgen de uitgaven. Dit hangt samen met de toename van langetermijn-aandoeningen en  erkenning van de variatie in kwaliteit van zorg tussen zorgaanbieders.

De zorgvraag neemt in hoog tempo toe, met een groeiend tekort aan personeel en oplopende kosten tot gevolg. Daarnaast is het van groot belang dat de kwaliteit hoog blijft.

Digitale innovatie

Tegelijkertijd doen allerlei nieuwe ICT-technologieën hun intrede die de zorg efficiënter, beter en goedkoper kunnen maken. Maar de snelheid van deze innovaties ligt zo hoog dat de ICT én de zorg moeite hebben om deze bij te houden. Projecten binnen de zorg zijn vaak complex en teams werken samen met diverse belanghebbenden als gemeenten of andere zorgorganisaties. Digitale innovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de ICT in de zorg te verbeteren en daarmee de zorg goed en betaalbaar te houden.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

Veranderen van een bestaande organisatie en medewerkers die niet willen veranderen is een hele uitdaging. Wanneer een organisatie een ontwikkeling doormaakt van hiërarchisch naar zelfsturend, dan betekent de nieuwe werkwijze voor de medewerkers een enorme omslag. Medewerkers zijn gewend om individueel te werken en door een manager aangestuurd te worden. In een zelfsturend team is men zelf verantwoordelijk voor zaken als het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie, het aannemen van nieuwe medewerkers, roosters, urenregistratie en dergelijke.

Verandering

Motivatie en bevlogenheid nemen toe, wanneer de verantwoordelijkheid en bevoegdheid bij de medewerkers zelf wordt gelegd. Echter: zo’n verandering kost tijd. Veel mensen zijn het afgeleerd om zelf de regie te voeren op hun werk. De leidinggevende was voornamelijk controlerend. Bij zelfsturende teams past transformationeel leiderschap, waarbij de medewerkers gefaciliteerd worden.

De voordelen van het werken in zelfsturende teams zijn bijvoorbeeld:
• verlaging van de overheadkosten en het ziekteverzuim
• verhoging van de motivatie, bevlogenheid, productiviteit en medewerkers- en klant tevredenheid