Economische en sociale
uitdagingen oplossen

In een tijd waarin het bieden van betere resultaten voor burgers steeds belangrijker wordt, moeten overheidsorganen duidelijke antwoorden kunnen geven. Daarnaast moeten zij wendbaar zijn en in staat om creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen. Toch blijven veel organisaties in de publieke sector hiërarchisch en bureaucratisch. Ze zijn gebouwd voor een ander tijdperk.

Burgers

Om op alle fronten te presteren – van het verstrekken van basisdiensten aan burgers tot het oplossen van de meest urgente maatschappelijke uitdagingen en het reageren op crises – moet de manier waarop overheidsorganen zijn georganiseerd en hoe ze werken, veranderen.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

In de publieke sector is sprake van grote verschuivingen. Nieuwe samenwerkingsovereenkomsten en flinke bezuinigingen zijn concreten uitdagingen en vragen om betrouwbare (financiële) data en fundamentele analyses. Daarnaast vragen thema’s als privacy en informatiebeveiliging de nodige aandacht. Vooral binnen de digitale wereld is de garantie op privacy en veiligheid voor iedere burger een must.

Overheid

De consultants van Dr. Bill Consultancy ondersteunen overheden hierbij door inzichten en capaciteiten uit de private sector samen te brengen met tientallen jaren ervaring in het ondersteunen van klanten in de publieke sector. Dit begint met het definiëren van een gedurfde visie voor grootschalige verandering. Wij werken samen om bijvoorbeeld steden te ontwerpen en te ontwikkelen, zonder afbreuk te doen aan ecologische of sociale duurzaamheid.

Naast het onderzoeken van macro-economische trends voeren wij ook inkomsten- en uitgavenanalyses uit. Net als het beoordelen en kwantificeren van risico’s, het herontwerpen van de IT-infrastructuur of het opschalen van innovatieve hervormingen. We streven ernaar om kritieke problemen op te lossen bij het plannen, financieren, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van infrastructuurprojecten, om op die manier kosten te verlagen en projecten te versnellen en te optimaliseren.