Een investering in kennis
levert het meeste op

Vrijwel iedere vorm van onderwijs staat tegenwoordig voor uitdagingen. In elke markt wordt verwacht dat nieuwe technologieën worden omarmd, dat er wordt gereageerd op veranderende arbeidsmarkten en dat de toenemende globalisering wordt beheerd.

Digitalisering

Daarbij moeten betere studentenresultaten worden opleverd met steeds krappere budgetten. Hoe kunnen onderwijsinstellingen door deze concurrerende eisen navigeren terwijl ze hun kernopdrachten vervullen?Digitalisering kan hierbij op veel terreinen en met groot succes worden ingezet. Van het terugdringen van verzuim met data-analyse tot HR-optimalisatie. Digitaal leren bijvoorbeeld kan, niet alleen in crisistijden, de toegang van studenten tot onderwijs, de resultaten van studenten en het rendement op investeringen voor studenten en instellingen verbeteren.

Trends

Zes dominante trends in de digitalisering van het (hoger) onderwijs veranderen het concurrentielandschap:
 • Democratisering van het onderwijs Met naar verwachting meer dan 1 miljard nieuwe studenten die zich in de nabije toekomst aan universiteiten zullen inschrijven zorgt digitalisering ervoor dat het hoger onderwijs schaalbaarder en betaalbaarder wordt.
 • Levenslang leren Het hoger onderwijs is niet langer alleen beschikbaar voor traditionele studenten die tijdens de reguliere kantooruren les kunnen volgen. Digitaal onderwijs biedt niet-traditionele studenten – inclusief voltijdwerkers, alleenstaande ouders en loopbaanwisselaars – gemakkelijke toegang tot hoger onderwijs in verschillende fasen van hun leven.
 • Individualisering van het onderwijs Digitaal onderwijs zorgt voor meer flexibiliteit en meer maatwerk in wat, hoe en waar cursussen worden gegeven, en het zorgt voor snellere en relevantere feedback.
 • Exponentiële technologische vooruitgang Digitaal onderwijs wordt bevorderd door nieuwe mogelijkheden in mobiele apparaten, cloudbezorgingssystemen, videostreaming en andere breedbandintensieve toepassingen en leerbeheersystemen.
 • Gedigitaliseerde studenten De studenten van tegenwoordig zijn digital natives die eraan gewend zijn te krijgen wat ze willen op het moment en de locatie waar ze het willen krijgen.
 • Veranderingen in de vraag naar personeel Digitalisering en automatisering op de werkvloer vereisen nieuwe en voortdurend voortschrijdende vaardigheden. Als gevolg hiervan eisen werkgevers dat universiteiten hun werknemers meer mogelijkheden bieden om toegang te krijgen tot doorlopend, gemakkelijk onderwijs.
De onderwijssector is hierdoor meer in beweging dan ooit tevoren. Projecten binnen het onderwijs zijn vaak complex en teams werken samen met diverse belanghebbenden. In deze omstandigheden leveren agile werken en scrum het beste resultaat. Digitale innovatie is noodzakelijk om de kwaliteit van de ICT in het onderwijs te verbeteren en het daarmee goed en betaalbaar te houden.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

Veranderen van een bestaande organisatie en medewerkers die niet willen veranderen is een hele uitdaging. Wanneer een organisatie een ontwikkeling doormaakt van hiërarchisch naar zelfsturend, dan betekent de nieuwe werkwijze voor de medewerkers een enorme omslag.

Transformatie

Dr. Bill Consultancy adviseert en helpt de onderwijssector met de transformatie van hiërarchisch naar zelfsturende teams. In een zelfsturend team is men zelf verantwoordelijk voor zaken als het regelen van vervanging bij ziekte of vakantie, het aannemen van nieuwe medewerkers, roosters, urenregistratie en dergelijke.

Door de verantwoordelijkheid en bevoegdheid laag in de organisatie te leggen, bij de medewerkers zelf, neemt de motivatie en bevlogenheid toe. Zo’n verandering kost tijd. Veel mensen zijn het afgeleerd om zelf de regie te voeren op hun werk. De leidinggevende was voornamelijk controlerend. Bij zelfsturende teams past transformationeel leiderschap, waarbij de medewerkers gefaciliteerd worden.

De voordelen van het werken in zelfsturende teams zijn talrijk:
 • verlaging van de overheadkosten
 • verhoging van de motivatie
 • verhoging van de bevlogenheid
 • verhoging van de medewerkers tevredenheid
 • verlaging van het ziekteverzuim
 • verhoging van de productiviteit