Een scala aan
financiële diensten

De piek van de coronacrisis lijkt voorbij, maar het tempo van het economisch herstel blijft met onzekerheid omgeven. Dit neemt niet weg dat de financiële markten optimistisch gestemd zijn, wat zich uit in hoge aandelenwaarderingen.

De recent stijgende inflatieverwachtingen kunnen echter zorgen voor een tempering van het sentiment.

Sterkere focus op kostenbeheersing bij financiële instellingen

De verwachting is echter dat de bancaire marges wereldwijd – ook in Nederland – onder druk zullen blijven staan, wat resulteert in een sterkere focus op kostenbeheersing. In 2020 zorgde de COVID-19-pandemie voor een ernstige daling van de bankwinsten, met een daling van de RoE van gemiddeld 8% naar minder dan 5% bij de grote Nederlandse banken.

En hoewel de winstgevendheid in 2021 verbeterde, staan de netto rentebaten – de belangrijkste inkomstenbron – nog steeds onder druk door de lage rente. Toch zijn de financiële vooruitzichten over het algemeen positief en is het mogelijk om in de huidige marktomstandigheden een RoE van 5 – 10% te realiseren, blijkt uit een recent scenario-onderzoek van DNB.

De lage rente maakt het aantrekkelijker om schulden aan te gaan. Daarnaast maken de toegenomen aandelenwaarderingen en de kredietgroei de financiële markten kwetsbaarder voor overwaardering en abrupte marktschokken. En daarmee voor het ontstaan van risico’s ten aanzien van de financiële stabiliteit.

Digitalisering

Data vormen voor zowel traditionele financiële partijen als nieuwe toetreders steeds meer de kern van hun bedrijfsproces. Data zijn een belangrijk middel om de dienstverlening en de winstgevendheid te verbeteren. Het toenemende gebruik van data brengt ook risico’s met zich mee. Aandachtspunten zijn onder meer het borgen van een hoge datakwaliteit en het rechtmatig en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. De beveiliging van data en de weerbaarheid van IT infrastructuur tegen cyberaanvallen vergt continue aandacht. De trend om digitale bedrijfsprocessen uit te besteden maakt financiële ondernemingen kwetsbaarder voor verstoringen bij hun dienstverleners.

Verduurzaming

Ook klimaatdoelstellingen bepalen de komende decennia in belangrijke mate de (maatschappelijke) agenda. De financiële sector zal hierop moeten inspelen door deze effecten adequaat in te prijzen in hun assets en financieringsmodellen. Ook de verslaggeving van ondernemingen krijgt te maken met verdergaande vereisten op het gebied van duurzaamheidsinformatie.

Financiële ondernemingen vervullen een belangrijke rol in de duurzaamheidstransitie, door kapitaal te mobiliseren voor duurzame investeringen. Ook financiële ondernemingen zelf worden steeds vaker aangesproken op hun rol in de duurzaamheidstransitie. Daarbij moeten partijen op basis van bestaande regelgeving transparantie verschaffen over hun duurzaamheidsdoelstellingen.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

Technologie verandert banken, vermogens- en vermogensbeheerders en andere financiële instellingen ingrijpend. Digitale disruptie, hoe uitdagend ook, kan de deur openen naar nieuwe kansen – maar hoe kun je deze het beste benutten? In ieder geval door snel(ler) in te spelen op de veranderende wensen van de klant. Met een plattere organisatie, met minder managementlagen en samen met de klant.

Dr. Bill Consultancy begeleidt jouw organisatie naar een nieuw businessmodel. We werken samen aan kwesties die relevant zijn voor organisatie, zoals groei, portfoliomix, business unit-strategie, de impact van wereldwijde trends en het management van belanghebbenden.

Wij zijn thuis in zowel top-down strategische benaderingen als in de innovatie die nodig is om te concurreren in een wereldeconomie die wordt gekenmerkt door disruptieve technologie en opkomende markten.

Onze experts zijn de onafhankelijke adviseurs bij uitstek op het gebied van financiën en waardecreatie. Zij werken bijvoorbeeld aan:

  • portefeuillestrategie en belangrijke investeringsbeslissingen;
  • het koppelen van de bedrijfsstrategie aan de prestaties van de kapitaalmarkten;
  • mededelingen aan investeerders;
  • zorgen dat fusies en overnames en andere transacties in overeenstemming zijn met de algemene strategie;
  • strategische due diligence-beoordelingen en integratieplanning.
  • het introduceren van Agile werken; een organisatorische- en cultuurverandering die zichtbaar meer werkplezier oplevert.