Een scala aan wereldwijde
financiële diensten

Financiële instellingen staan tegenwoordig voor grote uitdagingen. Inkomsten en winstbronnen verschuiven en de kostendruk neemt toe. Businessmodellen (moeten) veranderen omdat het klantgedrag evolueert en tegelijkertijd wordt de sector door de regelgevende instanties voortdurend in de gaten gehouden. Ook is de concurrentie groot en worden er veel nieuwe competenties gevraagd binnen marketing, klantinteractie, data analytics, creative design, innovatie, werken in ecosystemen en agile delivery. Competenties die veel financiële instellingen nu niet in huis hebben.

Nieuwe bedrijfsmodellen

Vooruitstrevende technologieën veranderen niet alleen de manier waarop financiële instanties met hun klanten omgaan, ze veranderen ook de onderliggende risicoprofielen, zetten traditionele distributiemodellen onder druk en verlagen de toetredingsdrempels voor nieuwe spelers.

Deze nieuwe realiteit dwingt om het bedrijfsmodel fundamenteel te heroverwegen en organisatieveranderings-capaciteiten te verbeteren. Ontwerpen voor de toekomst betekent niet langer alleen het wijzigen van uw productportfolio – het heeft invloed op de hele waardeketen.

HOE KAN DR. BILL CONSULTANCY HELPEN ?

Technologie verandert banken, vermogens- en vermogensbeheerders en andere financiële instellingen ingrijpend. Digitale disruptie, hoe uitdagend ook, kan de deur openen naar nieuwe kansen – maar hoe kunt u deze het beste benutten? In ieder geval door snel(ler) in te spelen op de veranderende wensen van de klant. Met een plattere organisatie, met minder managementlagen en samen met de klant.

Dr. Bill Consultancy begeleidt uw organisatie naar een nieuw businessmodel. Denkt u bijvoorbeeld aan:
  • het introduceren van Agile werken; een organisatorische- en cultuurverandering die zichtbaar meer werkplezier oplevert. Met multidisciplinaire zelfsturende teams in een inspirerende werkomgeving en producten ontwikkelen op basis van interactie en met feedback van de klant.
  • ondersteuning van de alomvattende lean-transformatie
  • een groeistrategie ontwikkelen op basis van een algemene beoordeling van het winstmodel van de markt en persoonlijke financiële diensten