STRATEGISCHE PERSONEELS PLANNING

In de huidige, op talent gebaseerde economie, is het personeelsbestand zelf misschien wel het belangrijkste tastbare bezit van de meeste organisaties. Ondanks het belang ervan wordt deze asset vaak niet zorgvuldig gepland, gemeten of geoptimaliseerd. 

Dit betekent dat veel organisaties zich onvoldoende bewust zijn van de huidige of toekomstige hiaten in het personeelsbestand die de uitvoering van de bedrijfsstrategie op den duur kan beperken. Tegelijkertijd zullen RvB’s, CEO’s en CHRO’s vaak beweren dat personeelsplanning en datagestuurde besluitvorming een topprioriteit is voor hun organisaties.

strategische personeelsplanning

Trends

Er zijn twee recente trends die deze aanpak bevorderen. De eerste is een brede acceptatie van data-gestuurde besluitvorming die de cultuur van organisaties doordringt en personeelsplanning aantrekkelijker maakt. De tweede betreft vorderingen in voorspellende analyse- en modelleertechnologie. Deze vorderingen bieden actiegerichte informatie op de korte termijn op werknemersniveau, terwijl ze tegelijkertijd helpen bij een op vraag gebaseerde scenarioplanning. Deze trends hebben het vermogen om personeelsplanning te veranderen in een beslissende factor voor high-performance organisaties.

Interventies op organisatieniveau

Een high-performance organisatie is in staat om analyses uit te voeren op de werkeenheid, de bedrijfseenheid en op de organisatie als geheel. Op het niveau van de werkeenheid zullen managers beter zijn in het plannen van en reageren op veranderingen in het bedrijf. Daarnaast zullen zij in staat zijn om data-gestuurde beslissingen te nemen die geleidelijk overgaan van algemeen HR-beleid naar gerichte HR-interventies op basis van het belang van een rol of de prestaties van een werknemer.

“Train people well enough so they can leave. Treat them well enough so they don’t want to.”

Sir Richard Branson 

Ook business units en de totale organisatie zullen de vruchten plukken van het personeelsplanningsprogramma. De afdelingen Finance en onroerend goed zullen de informatie hebben die nodig is om hun begrotingen op te bouwen. Human Resource Management zal betere beslissingen op hoog niveau kunnen nemen over wervings-, ontwikkeling-, herplaatsings- en transitieprogramma’s. Daarnaast zal senior leiderschap in staat zijn om de gezondheid van de mensen in de organisatie te volgen én de capaciteit van de organisatie om de huidige en toekomstige bedrijfsdoelstellingen te bereiken.

Doelstellingen

Hoewel het moeilijk is om deze schijnbare kloof tussen intentie en uitvoering te begrijpen, is de meest voor de hand liggende oorzaak een gebrek aan consistente doelstellingen met betrekking tot de output van personeelsplanning en een gebrek aan een consistent proces waarmee organisaties personeelsplanning en voorspellende modellen uitvoeren.

Organisaties hebben een aanpak nodig die personeelsplanning in het licht zet, naar het domein van operationele effectiviteit, zodat het management er tijd en energie aan besteedt.