STAKEHOLDER ANALYSE

Een stakeholderanalyse is een techniek om stakeholders en hun belang of behoeften in een bedrijf, systeem, project of ander proces te identificeren. Het betreft een evaluatie ervan en de vraag of het veranderen van bijvoorbeeld een systeem, gevolgen heeft voor de stakeholders. Stakeholder -of belanghebbende- is een brede term en verschillende mensen worden gezien als stakeholders in verschillende situaties en contexten. Stakeholders kunnen medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders etc. zijn.

Stakeholder management

Een stakeholderanalyse is een belangrijk onderdeel van stakeholdermanagement. Ook is het een belangrijke techniek voor stakeholderidentificatie en de analyse van hun behoeften. Over het algemeen wordt tijdens de analyse gekeken naar een probleem of situatie en worden alle tegenstrijdige behoeften van iederere betrokkene tegen elkaar afgewogen.

De exacte methode kan per situatie verschillen. Het doel van het stakeholderanalyse is om een strategische visie te ontwikkelen op het menselijke en institutionele landschap en op de relaties tussen de verschillende stakeholders.

stakeholderanalyse

Voordelen van stakeholderanalyse

Stakeholderanalyse kan een project helpen bij:

  • De vormgeving – Het begrijpen van het standpunt van belanghebbenden helpt bij het identificeren van risico’s, vereisten en vereisten om planningsbeheer te vergemakkelijken.
  • Het winnen van extra voordelen – Het kennen van de belanghebbende van het project zal helpen bij het beheren van uitgaven waar dat nodig is.
  • Het opbouwen van vertrouwen – Nuttige stakeholderanalyse helpt bij het identificeren en begrijpen van wie allemaal moeten worden geraadpleegd om de verschillende aspecten van projectontwikkeling te vinden.
  • Het voorblijven op de concurrentie – De houding van stakeholders heeft een grote invloed op het projectsucces en de daarmee samenhangende gevolgen.