PSYCHOLOGICAL SAFETY

Voelen uw medewerkers zich psychologisch veilig op hun werk?

Machtspositie

Misschien heeft u zich dit nog niet eerder afgevraagd. Zeker wanneer u zelf extravert en zelfverzekerd bent en uw functie een bepaalde machtspositie met zich meebrengt. Toch kan het zijn dat mensen zich niet op hun gemak voelen of veligheid ervaren in teamvergaderingen en daarom niet (door)vragen naar dingen die ze niet weten of die ze niet begrijpen.

Ook kan het zijn dat zij zich ongemakkelijk voelen bij moeilijke kwesties en zorgen en bedenkingen over specifieke stukken werk. Misschien vragen zij zich af ‘hoe de dingen worden gedaan’ of over hoe goed of slecht zij binnen het team passen. Want wat gebeurt er (met hen) als er fouten, bijna-ongelukken, storingen of kritieke incidenten plaatsvinden?
Video afspelen

Onderzoek naar veiligheid

Medewerkers voelen zich psychologisch veilig in een team wanneer ze de overtuiging delen dat ze niet worden blootgesteld aan interpersoonlijke of sociale bedreigingen (voor zichzelf of hun identiteit, hun status en voor hun carrière of werk). Deze mate van veiligheid houdt hen bezig bij bepaald leergedrag; zoals zoals hulp vragen, feedback zoeken, fouten of gebrek aan kennis toegeven, iets nieuws proberen of werkgerelateerde afwijkende meningen uiten. 

Sociale bedreigingen

Interpersoonlijke of sociale bedreigingen kunnen zaken zijn als: negatief worden gebrandmerkt, bijvoorbeeld als onwetend, incompetent of ontwrichtend. Ook kan er gereageerd worden met spot, afwijzing, beschuldiging, gebrek aan respect, woede, intimidatie, minachting of nog erger. Onderzoek heeft aangetoond dat de aanwezigheid van dergelijke bedreigingen sterk verband houdt met de mate van creativiteit, talenten en vaardigheden en actief leren tijdens het werk om zodoende capaciteiten en vaardigheden te ontwikkelen.

Er zijn dus duidelijke argumenten voor het bevorderen en cultiveren van psychologische veiligheid in teams wanneer het gaat om welzijn en werkplezier van de werknemer. Dit zou voor elke organisatie voldoende reden moeten zijn om rekening te houden met psychologische veiligheid.

Wilt u weten hoe veilig uw medewerkers zich voelen binnen uw organisatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek met een van onze consultants.

Algemene Voorwaarden | Contact | Privacy Policy & Cookie beleid | Copyright 2021 Dr. Bill Consultancy

Volg ons ook op social media: