OCAI

Het Organisational Culture Assessment Instrument (OCAI) is, net als het Management Skills Assessment Instrument (MSAI), ontwikkeld door Kim S. Cameron en Robert E. Quinn en is een methode om de organisatiecultuur te beoordelen. Cultuur gaat in essentie over het gedrag van medewerkers in een organisatie. Leiderschap daarentegen gaat over de vraag hoe de leiding en medewerkers met elkaar omgaan. Het leidinggevend gedrag van een leidinggevende is dus onderdeel van de bedrijfscultuur. Succesvolle leiders instrueren, motiveren en inspireren individuele medewerkers en verbinden de medewerkers met elkaar en met de klanten.

Concurrerend Waardenmodel

Het OCAI model wordt gebruikt ter ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van structuur, kwaliteit, leiderschap en managementvaardigheden. Om een (nieuwe) organisatie te ondersteunen en verder te ontwikkelen, wordt aan de hand van het OCAI model een diagnose gemaakt van de organisatie. Niet alleen wordt de huidige organisatiecultuur vastgesteld, echter ook hoe de toekomstige en gewenste cultuur er uit moet zien om de (nieuwe) organisatiestructuur en strategie te kunnen ondersteunen.

De theoretische basis van het OCAI model komt voort uit het model van de concurrerende waarden. Dit model verklaart de onderliggende waarden waarop een organisatie is gericht en die voor haar kenmerkend zijn. Deze waarden concurreren doorgaans met elkaar en zijn soms zelfs tegenstrijdig.

Organisatieculturen

De vier concurrerende waarden corresponderen met vier typen organisatiecultuur: de familie-, adhocratie-, hiërarchie- en marktgerichte cultuur. De mix van deze vier typen organisatiecultuur bij een organisatie wordt bepaald met het OCAI. De organisatieculturen verschillen sterk op twee dimensies: 1. Interne gerichtheid en integratie versus Externe gerichtheid en differentiatie 2. Stabiliteit en beheersbaarheid versus Flexibiliteit en vrijheid van handelen.

“Company Culture is the backbone of any succesful organisation.

Handvatten voor verandering

De kracht van het OCAI zit in de bewustwording van de cultuur en biedt handvatten tot verandering. Uit het organisatiecultuurprofiel is te halen:
  • De dominante cultuur.
  • Discrepantie tussen huidige en gewenste cultuur.
  • De sterkte van de dominante cultuur (aantal punten).
  • De congruentie op de zes gemeten aspecten en tussen verschillende afdelingen of personen.
  • Vergelijking tussen eigen cultuurprofiel en gemiddelde voor de deelsector.
  • Vergelijkbaarheid met algemene trends; in welke fase van ontwikkeling zit de organisatie.
Door de scores van alle -door iedere medewerker individueel- ingevulde OCAI vragenlijst te middelen, wordt een gecombineerd organisatieprofiel uitgewerkt.