MSAI

Het doel van het Management Skills Assessment Instrument (MSAI), ontworpen door Kim S. Cameron en Robert E. Quinn, is om te helpen bij het identificeren van de belangrijkste vaardigheden binnen jouw managementcompetentie. Wat zijn jouw sterke punten op het gebied van management en op welke gebieden wil je verbeteren? De beoordeling van je managementcompetenties wordt gedaan op basis van factoren waarvan is vastgesteld dat ze managementsucces voorspellen.

Gedrag en Cultuur

Organisatiecultuur wordt normatief gedefinieerd als de diepere basisveronderstellingen en overtuigingen, die worden gedeeld door mensen binnen de organisatie. Een belangrijk aspect van deze definitie is de nadruk op ‘gedeeld’. Organisatiegedrag manifesteert zich door individueel gedrag dat consistent is met diepgaande, onderliggende aannames binnen de organisatiecultuur.

Als gevolg daarvan zal elke verandering in de organisatiecultuur worden geremd, wanneer organisatieleden hun individuele gedrag niet aanpassen om zodoende compatibel te zijn met de nieuwe culturele waarden.

msai

Cultuuromslag

Om een cultuuromslag succesvol te laten zijn, is nieuw, gewenst gedrag van managers noodzakelijk. Hét instrument voor de beoordeling van het gedrag en acties van managers, is het zogenaamde ‘Management Skills Assessment Instrument’. Het MSAI helpt managers vast te stellen wat de sterke en zwakke kanten van hun huidige wijze van managen zijn. Het stelt ook vast welke competenties de organisatie zullen helpen om de gewenste cultuur tot stand te brengen.
“To manage, learn your managment skills from the greatest managers and those who were perfectionist by reading their failures.

Elia M. Ramollah

Concurrerende waarden

Daarom wordt aan het begin van een (cultuur)verandertraject het concurrerende waardenmodel uiteengezet. Dit theoretische kader integreert vier verschillende invalshoeken van organiseren met daarin acht verschillende rollen (en de daarbij behorende competenties), die managers vervullen. De rollen die tegenover elkaar staan in het kader zijn concurrerende waarden. Een effectieve manager moet tussen de eigenschappen van verschillende rollen kunnen schakelen naar gelang de situatie daarom vraagt.

Het MSAI kan ook worden gebruikt om leiderschapsvaardigheden te verbeteren zodat ook de prestaties van de organisatie verbeteren binnen de context van een huidige cultuur (wanneer een cultuurverandering niet nodig is).