BEVLOGENHEID

William Kahn was de eerste die, in wetenschappelijke zin, bevlogenheid beschreef. Hij interviewde destijds begeleiders van een zomerkamp voor tieners en vatte bevlogenheid op als het volledig opgaan in de werkrol. Mensen die bevlogen zijn, zetten al hun fysieke en mentale capaciteiten, mogelijkheden en talenten in, om hun rol op het werk zo goed mogelijk te vervullen, aldus Kahn.

Opperste voldoening

De theorie van bevlogenheid stelt dus dat een bevlogen medewerker over een uiterst positieve houding beschikt die wordt gekenmerkt door levenslust, energie, zin om te werken en er vol voor willen gaan. Bevlogenheid is dus een positieve, affectief-cognitieve toestand van opperste voldoening. Bevlogenheid is een levenshouding, wat zoveel betekent dat je met zo veel mogelijk vitaliteit, toewijding en absorptievermogen, zoveel mogelijk uit je talenten en passies haalt als mogelijk is.

Het gevoel hebben dat je precies die dingen doet waar je unieke talenten en interesses liggen en waarbij je optimaal gebruik kunt maken van persoonlijke en werk-gerelateerde energiebronnen.

bevlogenheid

Medewerkers en bevlogenheid

Wij gunnen iedere leidinggevende bevlogen medewerkers. In crisissituaties of moeilijke tijden geeft bevlogenheid extra energie om stressvolle situaties aan te kunnen waardoor bevlogen medewerkers veel waard zijn voor de organisatie waarin zij werken.

Echter,  blijkt uit studies naar bevlogenheid, dat nog geen 20 procent van de onderzochte werknemers deze arbeids- en levensvreugde volledig ervaart. Eerder nog: door miskenning van hun talent, door gebrek aan psychological safety of door de heersende cultuur en structuur in een bedrijf voelden zij hun bevlogenheid wegvloeien.

Voordelen

Bedrijven met bevlogen werknemers bezitten een groot voordeel ten opzichte van hun concurrent; hun werknemers zetten zich met passie in voor het bedrijf, en werken harder, efficiënter en effectiever. Voor een bedrijf is het dus goed om zich in te zetten voor het realiseren van meer bevlogenheid.
“Enthusiasm is contagious. Be a carrier”
Een ander kenmerk van succesvolle bedrijven is de betrokkenheid bij de organisatie: voelt iemand zich thuis en staat hij achter de doelen van de organisatie? Voor een bevlogen medewerker maakt het niet uit voor welk bedrijf hij werkt- het werk zélf geeft voldoening. Voor een betrokken medewerker is het bedrijf waar hij voor werkt net zo belangrijk als het werk zelf. Het meest ideale is een mix van bevlogen en betrokken mensen.

Bevlogenheid stimuleren

Het stimuleren van bevlogenheid is mogelijk. Al gaat dit voor het ene bedrijf of sector wat makkelijker dan de ander. Wanneer medewerkers een vak hebben gekozen vanuit intrinsieke motivatie, scoren zij al hoog op bevlogenheid, zoals bijvoorbeeld in de sector zorg. Maar ook daar is het nog steeds belangrijk om de belangen van medewerkers nooit uit het oog te verliezen.

Daarnaast is het voor organisaties soms moeilijk om door door alle regel- en wetgeving, niet-functionerende werknemers te ontslaan. Dit komt de werksfeer niet ten goede en ook bevlogen werknemers kunnen hier last van krijgen. Daar moet dus aandacht aan gegeven worden en soms wat meer moeite voor gedaan worden om de boel in beweging te brengen.

Wat verder meespeelt is de tijdgeest. Werknemers van nu zijn vrijer en willen zich afzijdig houden van hiërarchie en politieke spelletjes.  Dit kan het voor een organisatie lastiger maken om werknemers lang genoeg in dienst te houden om bevlogenheid te kunnen optimaliseren.