Positief Leiderschap

Sommigen zeggen dat positiviteit iets is waarmee je geboren wordt en dat je een positieve leider bent of niet. De waarheid is echter dat positiviteit een vaardigheid is die elke dag inspanning vereist. Het ziet er misschien gemakkelijk uit voor anderen, alsof iemand gewoon een positief persoon is, maar ook positieve mensen zijn actief bezig om hoe dan ook positief te blijven – ondanks de gezondheids- of persoonlijke crises waarmee iemand wordt geconfronteerd, overweldigende werkdruk, de obstakels die zich voordoen en de moeilijke persoonlijkheden en uitdagende mensen waarmee zij te maken hebben. Dit wordt nog gecompliceerder door het feit dat leiders altijd “aan” moeten staan als ze in het openbaar zijn. Het vergt focus en doorzettingsvermogen om elke dag positief te zijn. Leiders hebben misschien dezelfde angsten en worstelingen als anderen, maar zij staan niet toe dat deze hun gedrag en houding domineren. Want wie wil er nu een negatief persoon of leider volgen?

Positiviteitseffect

positief leiderschapEr is eindelijk onderzoek gedaan naar het effect dat positieve leiders op de werkplek hebben. Leiders met een groot zelfbewustzijn (niet bang om feedback van anderen te vragen) en optimistisme, worden gezien als leiders met een sterke persoonlijke integriteit. Deze kenmerken worden beschreven in theorieën over positief leiderschap zoals: Authentieke Leiderschapsontwikkeling, Transformationeel Leiderschap, Charismatisch Leiderschap en Dienend Leiderschap.

Betere organisatieresultaten

Volgens Bruce Avolio en zijn collega’s benadrukken al deze theorieën de rol die leiders spelen bij het waarborgen van de ontwikkeling van hun werknemers en als leiders die opzettelijk positieve emoties versterken. Daarnaast is aangetoond dat positief leiderschap gerelateerd is aan betere organisatieresultaten (bijv. werkplezier, boven en buiten het werk gaan, psychologisch welzijn, organisatorische betrokkenheid, creativiteit) dan negatieve leiderschapsstijlen (waarvan is aangetoond dat ze verband houden met omzetintenties, stress, angst, verzuim, burn-out van het werk, vergeldingsgedrag).

Empowerment

Kortom, leiders zetten de toon voor hun team en/of organisatie. Positief leiderschap moedigt mensen aan, versterkt en stimuleert ze. Terwijl negatief leiderschap werknemers afvoert, ontmoedigt, uitput en demoraliseert (de energie uit hen haalt). Wanneer u positief leiderschap wilt tonen in de interactie met uw medewerkers, volgen hier enkele tips op basis van het onderzoek. Het betekent niet alleen glimlachen en er vrolijk uitzien. Het is veel meer dan dat. Een authentieke positieve leider zijn, betekent dat u: medewerkers empowerment

 • Medewerkers empowert (zorg voor autonomie en flexibiliteit, maar zorg er tegelijkertijd voor dat ze de nodige training hebben om succesvol te zijn)
 • Laat zien dat u oprecht om uw medewerkers geeft (door ze te leren kennen en actief naar ze te luisteren)
 • Compassie toont wanneer uw medewerkers het moeilijk hebben
 • Uw medewerkers (onder)steunt
 • Dienen als rolmodel en positieve sociale uitwisselingen demonstreren (gesprekken over anderen positief houden om roddels of negatieve informatieverspreiding te voorkomen).
 • Inspiratie deelt
 • Energie naar de werkplek brengt. Het gedrag van leiders is zeer zichtbaar voor anderen, dus als u geen energie brengt, waarom zouden uw medewerkers het wel doen? Enthousiasme werkt aanstekelijk!
 • Uw medewerkers herinnert aan het doel van hun werk (soms in moeilijke tijden vergeten mensen waarom ze aan het werk zijn en wat de reden is)
 • Alle medewerkers met respect en integriteit behandelt
 • Een positieve veranderaar bent– focus op sterke en niet op zwakke punten (het betekent niet dat u zwakke punten negeert of verdoezelt, maar eerder, dan dat u wijst op de talenten die mensen naar het werk brengen en hoe deze (nog) beter kunnen worden benut).
 • Een cultuur creëert waarin men vooruitgang, prestaties en overwinningen viert
 • Accepteert dat er altijd conflicten kunnen zijn (die u dan tijdig aanpakt).

Goede eigenschappen

Een positieve leider die de hierboven genoemde punten wil naleven, heeft enkele van de volgende kenmerken nodig om vooruit te blijven gaan ondanks moeilijke tijden en tegenslagen: integriteit en gevoel voor ethiek – doen wat u zegt en zeggen wat u doet, een positief zelfbeeld en zelfwerkzaamheid (het geloof in eigen kunnen; controle over eigen houding en gedrag) en een gezonde dosis veerkracht (vooral bij het omgaan met mislukkingen en moeilijke situaties). Daarnaast zijn ook dankbaarheid (het waarderen van de goede dingen in het leven) en zelfzorg (fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel in balans zijn) eigenschappen en die zeer waardevol zijn.

Inspanning wordt beloond

dankbaarheid Het is aangetoond dat positief leiderschap een gunstige invloed heeft op de tevredenheid, betrokkenheid en prestaties van individuen, teams en organisaties. Het is voor niemand gemakkelijk om een constant positief perspectief weer te geven, vooral niet in uitdagende tijden. Het vereist toewijding, doorzettingsvermogen en voortdurende focus voor een leider om optimistisch, vrolijk en bemoedigend te zijn voor hun werknemers. Toch is het de inspanning meer dan waard om zodoende betere werkplekken voor uzelf en uw medewerkers te creëren.