In 1999 werden de eerste stappen op het gebied van management consultancy gezet door BL Transition & Interim Management.

Door autonome groei en acquisitie van Academy for Inspirational Leadership, Imperial Recruitment, Phoebe Marketing en Penelope Marketing is besloten om verder te gaan onder een nieuwe naam.

Wij zijn er trots op dat ook onze Europese Business Partners, na jarenlange intensieve en succesvolle samenwerking, zich hebben aangesloten en ook verder willen gaan onder de nieuwe naam: Dr. Bill Consultancy.

INNOVATIEF ONTWIKKELEN

De wensen en uitdagingen van onze cliënten zijn voortdurend aan verandering onderhevig, waardoor wij continu op zoek zijn naar innovatieve manieren om hen te ondersteunen in de ontwikkeling van wendbare organisaties.

Wij helpen organisaties in de private, publieke en sociale sectoren bij het ontwikkelen van duurzame veranderingen. Hierbij ondersteunen wij onze cliënten als partner en adviseur van C-suite tot en met het coachen van eerste lijn management om hun organisaties te transformeren op zo’n manier dat voor hen het meest belangrijk is.

Onze mensen worden dan ook voortdurend getraind. Wij trekken jaarlijks nieuw talent aan, acquireren nieuwe ondernemingen en onderzoeken en ontwikkelen mogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van ontwerp, ‘analytics’ en digitalisering.

KERNWAARDEN

Digitalisering, statistische analyse en nieuw ontwerp leidend tot nieuwe processen, mindsets en kernwaarden helpen nieuwe competenties te ontwikkelen waardoor organisaties en de mensen gedreven worden naar een continu veranderende omgeving. Binnen de Europese Unie (en de Europese economische Ruimte) werken wij met buitengewoon getalenteerde mensen, die hun expertise combineren met locale kennis om te helpen om uw ambitieuze doelstellingen om te zetten in een nieuwe werkelijkheid.
ervaring

DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

Bij Dr. Bill Consultancy kan iedereen zichzelf zijn en het beste uit zichzelf en uit teams halen. Daarom streven we naar een diverse organisatie met een inclusieve cultuur waar iedereen nodig is, ongeacht culturele, etnische of religieuze achtergrond, geslacht, seksuele oriëntatie, gezondheid en leeftijd.

DUURZAAMHEID

Onze ecologische voetafdruk is zo klein mogelijk, wij ondersteunen hen die er aan werken om de globale ecologische duurzaamheid te verbeteren. Daarom werken wij op plekken die goed zijn voor onze mensen en ook voor het milieu.

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN

Maatschappelijk verantwoord ondernemen kan alleen in een nieuwe economie, die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, daar zijn wij van overtuigd. Samen met onze cliënten en partners werken we elke dag aan het bereiken van die nieuwe economie. Wij ondersteunen dat door innovatie tot stand te brengen via projecten met onverwachte coöperaties. Wij zijn volledig gecommitteerd in al onze uitingen om een fundamenteel verschil te maken in de maatschappij.