Met Change Management naar

het ‘nieuwe normaal’.

Bijna alle bedrijven over de hele wereld hebben het afgelopen jaar op de een of andere manier organisatorische veranderingen ondergaan. Terwijl landen beginnen te genezen, is het “nieuwe normaal” na de pandemie al bijna ingeburgerd. Voor veel bedrijven is het nog onduidelijk hoe de werkwereld er na de pandemie uit gaat zien. Om deze transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen, zouden bedrijven overtuigende en praktische Change Management-strategieën moeten implementeren die hen naar de  volgende fase leiden.

Wat is Change Management?

Change Management is de algemene term die wordt gebruikt om te beschrijven welkevalue based projectmanagement ontwikkelingen organisaties volgen bij het doorvoeren van veranderingen op zowel korte als lange termijn. Change Management gebruikt verschillende methoden die gericht zijn op het optimaliseren van het gebruik van resources, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het toewijzen van budgetten waar nodig om een organisatie vooruit te helpen.

Het implementeren van Change Management binnen een organisatie wordt vaak gedaan door middel van reeds bestaande modellen. Enkele veel voorkomende Change Management-modellen zijn: Lewin’s Change Management-model, het McKinsey 7-S-model of de theorie van Kotter. De voordelen van het gebruik van het ene model boven het andere zijn afhankelijk van de voorkeuren en behoeften van het bedrijf op dat moment.

Waar te beginnen

Over de hele wereld zijn veel bedrijven gedwongen om op een of andere manier op online over te stappen. Met deze verschuiving zijn medewerkers de voordelen hiervan gaan zien, maar daarmee ook de valkuilen die gepaard gaan met werken op afstand. Als gevolg daarvan zijn ook de verwachtingen verschoven. Ook al weten veel bedrijven nog niet hoe hun “nieuwe normaal” eruit zal zien, om Change Management echt succesvol te laten zijn, moeten er stevige beslissing genomen worden over de toekomst.

Het is niet langer een optie om gewoon terug te keren naar kantoor en te verwachten dat medewerkers doorgaan alsof er niets is gebeurd. Ook is het hebben van een volledig extern personeelsbestand wellicht geen praktische optie. Waarschijnlijk zullen velen kiezen voor een hybride werkmodel (een mix van kantoor-gebaseerde, semi-externe en externe werknemers).

Van crisismanagement naar verandermanagement

 

crisis managementOngeacht welke optie wordt gekozen, bij elke vorm van organisatieverandering op lange termijn, is de grootste eerste stap die van de wensen van de medewerkers in kaart te brengen.

Om elke Change Management-strategie succesvol te laten zijn, is het cruciaal dat bedrijfsleiders de tijd nemen en de overvloed aan digitale communicatiemiddelen gebruiken die voor hen beschikbaar zijn om echt te luisteren naar de zorgen van medewerkers en ervoor te zorgen dat alle stemmen binnen het bedrijf worden gehoord, ongeacht of ze tien jaar of tien weken bij het bedrijf zijn geweest. Change Managers (degenen die zijn gekozen om de transitie binnen het bedrijf te leiden) moeten beginnen met het benaderen van werknemers over de mogelijkheden voor aanstaande verandering binnen het bedrijf en kanalen opzetten om een open en transparant gesprek mogelijk te maken.

Door met medewerkers in gesprek te gaan voordat ze een transitie uitvoeren, zal het voor Change Managers veel gemakkelijker worden om de pijnpunten te vinden waarmee de organisatie als geheel, maar ook individuen binnen het bedrijf, worstelen en een strategie bieden met bruikbare oplossingen die het bedrijf vooruit helpt.

Doe het rustig aan en stel de juiste verwachtingen in

Zoals met alle dingen in het leven, vindt verandering – en vooral organisatorische verandering – niet plaats in een dag. Voorbereid zijn, ervoor zorgen dat werknemers een realistische verwachting hebben voor tijdsbestek en uitvoering, en de flexibiliteit hebben om het bedrijf in de loop van de tijd te laten overstappen, is essentieel om elke verandering succesvol te laten zijn.

 

Voor bedrijven die dit jaar met verandering worden geconfronteerd, kan het gebruik van Change Management, om transparantie en openheid binnen het personeel te bevorderen, een grote impact hebben. Transparantie kan bijvoorbeeld vrij eenvoudig in het bedrijfsbeleid worden opgenomen, zolang het maar van bovenaf begint. Dit kan betekenen dat er “ask me anything”-sessies worden geïmplementeerd, waarbij werknemers de mogelijkheid krijgen om managementvragen te stellen die ze normaal gesproken niet zouden kunnen stellen (dit is vooral belangrijk zij zich zorgen maken over de komende veranderingen en hun rol in de toekomst).

Een transparante omgeving creëren

 

Daarnaast kunnen bedrijfsleiders inclusiviteit bevorderen door actief luisteren binnen teams te ondersteunen. Transparantie betekent ook om belangrijke bedrijfsinformatie te delen, of dat nu nieuwe klanten of financiële resultaten zijn, en ervoor te zorgen dat er voldoende communicatiekanalen zijn opgezet door het gebruik van nieuwe technologie. Kleine veranderingen zullen van onschatbare waarde zijn om de organisatie vooruit te helpen bij het bereiken van nieuwe manieren van werken, of dat nu hybride of volledig werken op afstand is.

Naarmate we verder gaan in 2021, zal Change Management essentieel worden om bedrijven door allerlei nieuwe en onontdekte uitdagingen te loodsen. Het implementeren van Change Management om bedrijven te helpen verandering te omarmen en een omgeving te creëren die transparantie en openheid verwelkomt, zal organisaties op de lange termijn in staat stellen om meer agile te worden bij het naderen van verandering in de toekomst.

Wanneer u meer wilt weten over de toegevoegde waarde van Change Management binnen uw organisatie, aarzel niet en neem direct contact op!

Deel op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer inspiratie...