Lang leven (het) leren

Er zijn allerlei goede redenen om een opleiding te volgen. Het geeft een beter perspectief op de wereld, het maakt je een completer persoon en, voor de meesten onder ons de voornaamste reden: het helpt jou op weg in je carrière. Het vervelende is dat bijna één derde van de Nederlandse organisaties met meer dan 200 werknemers, geen strategische aanpak voor de ontwikkeling van medewerkers heeft (Studytube: Learning & Development Monitor 2021).

Mismatch

Uit eerder onderzoek door McKinsey, over de impact van onderwijs op werk (Education to Employment, 2013), bleek al dat er een enorm gat zit tussen wat opleidingen aanbieden en welke vaardigheden door werkgevers worden gevraagd.

Er blijkt een grote behoefte te zijn aan vaardigheden op de werkplek waar reguliere opleidingen niet in voorzien. Slechts 42% van de werkgevers uit het McKinsey onderzoek vond dat net-afgestudeerden adequaat zijn voorbereid op hun baan en waren zelfs bereid om 22% meer salaris te betalen wanneer jong talent de juiste vaardigheden beheersten. Aan de andere kant van de 42% werkgevers die vonden dat net-afgestudeerden klaar zijn voor hun job, dacht binnen het beroepsonderwijs maar liefst 72% dat zij mensen hadden opgeleid die de nodige vaardigheden beheersten. Dat is bijna twee keer zoveel en betekent dus een enorme mismatch tussen opleiding en benodigde vaardigheden.

Onvoldoende besef

Uit het recente rapport van Studytube, dat is gebaseerd op kwantitatief onderzoek onder HR-professionals, medewerkers en leidinggevenden, blijkt nu dat het opleidingsbeleid dat organisaties hanteren, vaak niet overeenkomt met de prioriteiten van de medewerkers. Talenten behouden en ontwikkelen, blijkt voor ongeveer 50% van HR-professionals een overweging te zijn om te investeren in medewerkers. Daartegenover staat dat in de leeftijdscategorie van 18 tot 35 jaar, niet minder dan 84% van de professionals het zeer belangrijk vindt dat de werkgever educatie en ontwikkeling ondersteunt. Uit het rapport blijkt dan ook dat wanneer een bedrijf géén leerbeleid kent, jong talent niet of nauwelijks behouden kan blijven, áls een bedrijf er al in slaagt om talent tot 35 jaar aan te trekken.

Kortom: er heerst nog steeds onvoldoende besef over het belang van (duurzaam) investeren in de ontwikkeling van medewerkers en daarmee het veiligstellen van de toekomst van een organisatie. Hierin zijn met name kennisontwikkeling en aanpassingen binnen de digitale transformatie noodzakelijk voor bedrijven om aan te kunnen haken en bij te kunnen blijven.

Deel op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer inspiratie...