STRATEGISCH HRM

Het managen van arbeid en personeel is niet alleen gericht op het belang van de organisatie (goede prestaties) maar ook van de medewerkers (bijvoorbeeld tevredenheid en motivatie). Dit gebeurt in de context van maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, internationalisering en technologische veranderingen.

Strategisch Management

Binnen het SHRM domein worden maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen binnen de organisatie verwerkt en geïntegreerd in het strategisch management. Hierbij moeten organisaties rekening houden met overheidsregels op economisch en sociaal gebied, ook in hun personeelsbeleid.

Medewerkers en leidinggevenden

strategisch hrmDaarnaast hebben organisaties te maken met andere ontwikkelingen. Maatschappelijke diversiteit, individualisering, internationalisering, ontgroening en vergrijzing confronteren organisaties met de noodzaak om te werken aan duurzame inzetbaarheid, management van diversiteit en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

De business context, de aard en omvang van werk, de manier van organiseren en de eisen die aan (en door) medewerkers en leidinggevenden worden gesteld, transformeren in een hoog tempo. Opereren in een veranderende omgeving heeft veel organisaties aangezet tot interne veranderingen in hun structuren en functioneren.

Wat kun je van Dr. Bill Consultancy verwachten?

Onze consultants werken samen met jou aan de (door)ontwikkeling van de HRM aanpak. Wij stellen jouw bedrijf in staat om flexibel in te spelen op een snel veranderende organisatiecontext, hierbij optimaal ruimte gevend aan het menselijk potentieel en het leveren van ambitieuze organisatieprestaties.

Veranderingen binnen de organisatie

Door in te gaan op de relatie tussen management en organisatie krijg je zicht op bedrijfsprocessen en de invloed van het doorvoeren van veranderingen en strategieën in de gehele organisatie, een cluster, afdeling of team.

Samen met jou werken onze consultants aan:

  • structuur en besturing
  • kwaliteit, kwantiteit en efficiency van HRM-processen en activiteiten
  • bezetting, competenties en cultuur
  • personeelsplanning
  • bevlogenheid van medewerkers