CRISISMANAGEMENT

Calamiteiten of onvoorziene gebeurtenissen dwingen een organisatie om hun crisismanagement in orde te hebben. Omdat het het huidige bedrijfsklimaat steeds vaker wordt gekenmerkt door verstoring en volatiliteit, staat het management ook vaker onder druk.

crisis managementEen organisatie heeft vandaag de dag meer kans op een crisis dan ooit tevoren. Cyberaanvallen, natuurrampen, sociale onrust en internationale conflicten kunnen de toeleveringsketens verstoren.

Daarnaast leiden ze tot ernstige financiële- en reputatieschade en hebben invloed op de bedrijfscontinuïteit.

Flexibiliteit en reactievermogen

Ook een onverwachte disruptieve invloed van een pandemie zoals COVID-19 legt de flexibiliteit en het reactievermogen van een organisatie bloot. Een crisis overvalt; een reactie mag niet uitblijven, sterker nog: een snelle reactie is urgent en noodzakelijk.

Waarden, leiderschap en karakter worden op de proef gesteld wanneer er geen ruimte is voor fouten. De veerkracht van een organisatie en haar managers, bepaalt of deze in staat is om continu te blijven werken en het marktaandeel en reputatie te beschermen. Alleen door snelle en nauwkeurige reactie op ingrijpende veranderingen en de inherente en fundamentele onzekerheid ervan, kunnen de gevolgen van dergelijke crises worden geminimaliseerd.

Wat kun je van Dr. Bill Consultancy verwachten?

In een crisissituatie bieden wij een volledig dienstenpakket aan op het gebied van strategische weerbaarheid en crisismanagement. Zoals: crisisparaatheid (inclusief beoordelingen, advies, training, simulaties en oefeningen), crisisrespons, evaluatie en herstel, veerkracht en bedrijfscontinuïteit.

Crisissituatie

Daarnaast kunnen onze programma’s jouw medewerkers, systemen, structuren en leiders voorbereiden op een crisissituatie. Onze ervaren crisismanagers, in combinatie met specialisten in operaties, technologie, financiën en regelgevingskwesties, kunnen je organisatie helpen problemen op te lossen. Vaak nog voordat ze escaleren, zodat we de crisissituatie onder controle krijgen, de organisatie kunnen stabiliseren en het herstel wordt gerealiseerd.