CHANGE MANAGEMENT

changemanagementHet vermogen van een organisatie om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden én hierop adequaat inspelen, wordt steeds belangrijker. Change Management zorgt hiervoor.

De zakenwereld van nu wordt geconfronteerd met een nieuwe realiteit: economische onvoorspelbaarheid, ontwrichtende technologie, globalisering en ongekende hevige concurrentie. Hierdoor zijn traditionele manieren om een concurrentievoordeel te behalen niet langer voldoende.

Verandering binnen de organisatie

Door middel van het systematisch veranderen van een organisatie en de individuen binnen organisaties kunnen veranderingen beheersbaar en uitvoerbaar blijven, en kan een nieuw prestatieniveau worden bereikt. Change Management zorgt namelijk voor het aanpassen aan verandering, het beheersen, controleren en uitvoeren van verandering. Dit betekent onder andere: uitgebreide – en vaker voorkomende – veranderingsprogramma’s

Wat kun je van Dr. Bill Consultancy verwachten?

Ook al erkennen veel leiders de noodzaak én de urgentie om zelfs hun -succesvolle- onderneming naar een nieuw prestatieniveau te tillen, hebben initiatieven voor organisatieontwikkeling op de traditionele wijze hun doelstellingen niet behaald.

Dr. Bill Consultancy kiest voor een meer ‘productieve’ aanpak. Door niet zozeer te kijken naar oorzaken achter het falen van veranderingen, maar meer te benadrukken wat de Change Manager zélf kan doen om zijn vak beheersbaar te maken, en dus ‘evidence based’ professionaliseren. Het vertrekpunt hiervoor wordt gevormd door – beproefde – theorieën en modellen over gedragsverandering.

Strategische doelstellingen

Onze ervaren consultants helpen bij het vergroten van de veranderbereidheid van jouw organisatie. Wij begeleiden jouw managers en medewerkers om zich te verbinden aan  strategische doelstellingen en deze samen om te zetten naar concrete en zichtbare resultaten.

Hierin bieden wij verschillende diensten aan:

  • Het vertalen van de business strategie naar een aansprekend verhaal
  • Advisering over vergroten veranderbereidheid van de medewerkers
  • Coaching en training in gedrag en leiderschap
  • Organisatiebegeleiding om complexe veranderopgaven succesvol te realiseren
  • Een ambitieus competitief prestatiedoel vaststellen met een duidelijke tijdlijn