AGILE MANAGEMENT

Door middel van Agile Management worden de principes van de Agile manier van werken (wendbaar en flexibel) op verschillende managementprocessen, met name projectmanagement, toegepast.

Waarde leveren door innovatie

agile managementWanneer een organisatie eenmaal Agile werkt is de organisatie naast wendbaar ook innovatiever. Introductie van nieuwe producten wordt korter en aanpassen aan veranderingen gaat sneller. Onder andere omdat een Agile organisatie niet uit afdelingen bestaat, maar uit teams.

Deze teams zijn multidisciplinair, kunnen snel en zelfstandig handelen en experimenteren. Met behulp van feedback van diverse stakeholders zijn Agile organisaties in staat om zich doorlopend aan te passen en bij te sturen en hierdoor producten te leveren die waarde toevoegen.

Wat kun je van Dr. Bill Consultancy verwachten?

Onze aanpak richt zich op verandering van mindset om zo de gehele Agile manier van werken te ervaren en implementeren. Dit is essentieel in de transformatie naar een Agile organisatiecultuur. Veranderbereidheid van mindset en gedrag is het moeilijkste en minst tastbare onderdeel van een transformatie. Wij ondersteunen in de ontwikkeling van leiders door gewenst gedrag vorm te geven.

Door een cultuur te faciliteren waarin de Agile manier van werken centraal staat, is er ruimte voor vragen en het geven van feedback. Dit resulteert in een klantgerichte, transparante, flexibele organisatie waar écht wordt samengewerkt en waar bovengemiddelde resultaten worden behaald.