Digitale Veerkracht

Dat veerkracht de sleutel is tot zakelijk succes, wordt ook duidelijk gemaakt in het onderzoeksrapport ‘Organizational Agility: Roadmap to Digital Acceleration’ van Workday, dat in het eerste kwartaal van 2021 uitkomt.

digitale veerkrachtIn dit internationale onderzoek onder ruim 1.000 C-level executives en bedrijfsleiders is gekeken naar de ontwikkeling van digital en de veerkracht (agility) van organisaties.

Niet de teamleden en hun onderlinge samenwerking staan centraal, maar de veerkracht wordt toegeschreven aan de manier waarop een organisatie de digitale transformatie benaderd in strategie en uitvoering om zodoende de weerbaarheid van de organisatie te vergroten.

Agile benadering van de transitie

In het onderzoeksrapport worden de vaardigheden die nodig worden geacht om een Agile benadering van de transitie te omarmen én de impact van de COVID-19-pandemie op de bedrijfsprestaties en de toekomstplanning, voorgelegd aan bedrijfsleiders uit verschillende branches. De respondenten zijn afkomstig uit 14 landen en zijn werkzaam in 12 sectoren, waaronder de financiële dienstverlening (18%), de zakelijke dienstverlening (15%) en de technologie (10%).

Weerbaarheid verhogen

Met name een snellere digitale groei is de belangrijkste maatregel waarmee een poging wordt gedaan om de weerbaarheid van een organisatie tegen toekomstige marktverstoringen te verhogen. De belangrijkste onderzoeksresultaten zijn:
  • De digitale omzet is hoog en groeit door
In meer dan een derde van alle ondernemingen wordt verwacht dat in drie jaar tijd 75 procent van de omzet wordt gehaald uit digitale producten of traditionele goederen die online worden verkocht.
  • Het is eenvoudiger tools te veranderen dan gedachten en gewoonten
Zonder extra inspanningen naar medewerkers en de organisatiecultuur lopen organisaties het risico dat ze niet de gewenste resultaten halen uit hun investeringen in technologie.
  • Continuous planning duikt op als nieuwe best practice
Dit gebeurt met drie belangrijke voorwaarden voor succes: toegang tot data, gebruik van intelligente technologie en een agile bedrijfscultuur.
  • Veerkracht heeft ook weerslag op investeringen in technologie
Meer dan driekwart (77%) van de ondernemingen geeft nu aan dat de organisatie snel reageert op falende investeringen in nieuwe technologie (technologie die niet met succes wordt ingevoerd of gebruikt) – tegenover 70% in 2019.

Wendbaarheid van de organisatie

Eventuele weerstand die de acceptatie van digitale technologie in de weg staat, kan door middel van verschillende strategieën worden weggenomen. Bijvoorbeeld door introductie van een flexibele werkcultuur, investeren in slimme technologieën, zorgen dat real-time data beschikbaar zijn voor de besluitvorming en gebruikmaking van cross-functionele teams om bijscholing en omscholing van medewerkers te stimuleren.

Prioriteiten digitalisering

In het onderzoeksrapport is ook beschreven hoe vanuit verschillende functies naar digitale technologische initiatieven en uitdagingen wordt gekeken. CEO’s, CFO’s, CHRO’s en CIO’s kennen hierin andere voorkeuren: CEO’s hebben de meest optimistische verwachtingen van de digitale transformatie van de organisatie. CFO’s zijn vooral gefocust op de noodzaak om systemen te integreren en cloud-technologie te gebruiken. CHRO’s richten zich vooral op de organisatiecultuur die nodig is om als organisatie agile werken te omarmen. CIO’s vinden het gebruik van slimme technologieën en geavanceerde analyses/ datavisualisatie het meest waardevol.

Bedrijfsleiders zien dat de urgentie van de digitale transformatie snel hoger wordt”, zegt Leighanne Levensaler, executive vice president corporate strategy bij Workday. “Dit onderzoek laat zien dat COVID-19 organisaties niet alleen dwingt te moderniseren, maar vooral ook dwingt die inspanningen op te schalen. Dat gaat van het stimuleren van werken op afstand tot het aangrijpen van kansen op het gebied van de digitale omzet en het ombouwen van supplychains. Daarbij blijkt dat technologische beperkingen de grootste uitdaging vormen voor organisaties, waardoor de noodzaak om nieuwe digitale strategieën te omarmen alleen maar groter wordt.”

Deel op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer inspiratie...