Digitale Transformatie

 

 

 

Digitale Transformatie gaat om meer dan een simpele aanpassing van IT, het vergt ingrijpende strategische beslissingen. Het gaat vooral om de keuzes van een organisatie en haar medewerkers, die vragen om een herijking van bestaande werkprocessen, rollen, verantwoordelijkheden, houding en gedrag.

Veel organisaties hebben vragen over digitale transformatie, daarom werken wij samen met jouw team om digitale strategieën te definiëren, innovaties te implementeren en bedrijfsstrategieën te transformeren. We bieden ook ondersteuning bij de culturele veranderingen binnen jouw organisatie, met training en metingen, gebruikmakend van de meest recente digitale ontwikkelingen.

Het is niet alleen de bedrijfsstructuur of -strategie die verandert tijdens de digitale transformatie. Het is vooral de organisatiecultuur die moet evolueren. Naast het stimuleren van voortdurende experimenten en innovaties binnen de organisatie, moedigen we medewerkers aan om eigenaarschap te nemen en hun unieke menselijke intelligentie (het menselijke alternatief voor Artificial Intelligence) te ontdekken, ontwikkelen en benutten.

Fase 1: Traditionele Organisatiestructuur

Organisaties die in Fase 1 werken, kunnen vaak worden herkend aan kenmerken uit het verleden. Veel bedrijven bevinden zich nog in deze fase of vertonen er ten minste veel kenmerken van.
Deze organisaties kenmerken zich door:

 • Sterke Productfocus: Ze richten zich op productontwikkeling, waarbij de producten vaak complex zijn en niet modulair opgebouwd.
 • Beperkte Klantoriëntatie: Het klantperspectief wordt vaak over het hoofd gezien.
 • Gelimiteerde Verkoopkanalen: Verkoop en service worden aangeboden via een klein aantal kanalen die niet goed op elkaar zijn afgestemd.
 • Hiërarchische Structuur: De organisatie is vooral taakgericht en functioneel georganiseerd.
 • Traditionele IT-Structuur: De technologie is meestal gebaseerd op administratieve, monolithische silo’s die als één geheel per productgroep of bedrijfsfunctie zijn opgezet.

Fase 2: Klantgerichte Transformatie

In Fase 2 richten organisaties zich meer op klantoriëntatie, waarbij de volgende veranderingen optreden:

 • Klanttevredenheid als KPI: Er wordt expliciete aandacht besteed aan dienstverlening, en klanttevredenheid wordt een belangrijke maatstaf.
 • Modulaire Producten: Producten worden vereenvoudigd en modulair ontworpen.
 • Cross-channel Aanbod: Producten en diensten worden via verschillende kanalen aangeboden, met een belangrijke rol voor zelfservice via internet.
 • Missiegedreven Organisatie: Niet-kernactiviteiten worden uitbesteed, en er is een hybride IT-landschap.
 • Gebruik van Business Intelligence: Er is een betere afstemming tussen business en IT, en agile werken wordt toegepast.
 • Nieuwe Rollen in het Team: De introductie van nieuwe rollen zoals de product owner en scrum master verhoogt de flexibiliteit en afstemming binnen de organisatie, en bevordert een meer agile werkcultuur.

Fase 3: De Nieuwe Wereld van Relevante Klantbeleving

 • Creëren van Relevantie: Alles draait om een uitstekende klantbeleving met volledig modulair opgezette proposities.
 • Omnichannel Distributie: Naadloze distributie over kanalen maakt het voor klanten mogelijk om overal en altijd zaken te doen.
 • Netwerkorganisatie: Samenwerking met businesspartners, ondernemerschap en integratie van IT in de business staan centraal.
 • Data-Gedreven Besluitvorming: Gebruik van slimme algoritmen en voorspellende analyses voor klantreizen (customer journeys) optimalisatie.
 • Open IT-platform: Mix van eigen en externe systemen, ontkoppeld met gestandaardiseerde interfaces en gebruik van open source software en cloud-oplossingen.

Bron: Succesvol Digitaal Transformeren, Marc Beijen

Experimenteren en Organisatiecultuur

Bedrijven die vertrouwen op nieuwe digitale tools en technologieën zijn niet per se future-proof. Het is de algehele organisatiecultuur die moet evolueren. Niet alleen moeten organisaties innoveren en experimenteren, maar ze moeten ook hun medewerkers de ruimte geven om hun unieke talenten en vaardigheden te ontdekken en te ontwikkelen. Het aanmoedigen van creativiteit, autonomie en eigenaarschap is hierbij cruciaal, en dit is iets dat niet kan worden overgenomen door digitale technologie.

De Invloed van Artificial Intelligence

Met onderzoeken die aantonen dat tegen 2030 een derde van alle huidige banen ingenomen zal worden door AI, is er een verschuiving in de werkplek. Robots nemen niet alleen arbeidstaken over maar ook kennistaken. Tegelijkertijd kan AI ook nieuwe banen creëren, waardoor de focus op unieke menselijke kwaliteiten en voortdurende talentontwikkeling essentieel wordt.

Bedrijfsdoelstellingen in het Digitale Tijdperk

Digitale transformatie begint met een duidelijk doel, zoals het verbeteren van de klantenservice, het verhogen van de winstgevendheid, of het gebruiken van technologieën die tot voor kort niet beschikbaar waren. De COVID-19-pandemie heeft ook het belang van flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan veranderende marktomstandigheden benadrukt.