De 4 leiderschapseisen van Digitale Transformatie

Voor leiders die aandacht willen besteden aan digitale transformatie, zijn vier thema’s extra belangrijk: samenwerking, cultuur, gegevensethiek en -beveiliging en de rol van sociale media.

digitale transformatieVoor de meeste organisaties, vooral degenen die het de afgelopen tijd zwaar te verduren hebben gehad, is technologie waarschijnlijk een reddende engel gebleken – bijvoorbeeld door het inschakelen van nieuwe klantgerichte processen of via online tools zoals Zoom. Door de blijvende invloed van de pandemie blijft digitale technologie een trend in hoe organisaties zaken zullen blijven doen – en hoe individuen digitale transformatie zullen leiden .

C-suite leiders over de hele wereld staan voor moeilijke beslissingen, zoals een keuze maken uit diverse technologische implementaties, zodat zij gelijke tred houden met de brede en veranderende behoeften van klanten. Onder de vele organisatorische behoeften zijn e-commerce, digitale verkoop, klantenondersteuning, welzijn van werknemers en betrokkenheid topprioriteiten geworden.

De rol van CIO breidt zich uit

Ook op het gebied van leiderschapsstijl staan grote uitdagingen te wachten. CEO’s zullen zich tijdens post-covid schrap moeten zetten en de rol van digitale change-agents en digitale enablers op zich moeten nemen. Om ervoor te zorgen dat organisaties kansen in nieuwe technologieën herkennen en aandringen op de implementatie ervan, zal het bereik van technologische leiderschapsrollen, waaronder CIO’s, CDO’s en CTO’s, moeten worden vergroot, zo blijkt uit een studie van Deloitte.

Ook zullen CEO’s en CFO’s een diepere betrokkenheid moeten ontwikkelen bij beslissingen met betrekking tot technologische implicaties en beslissingen. In de toekomst zullen leiders moeten leren om risico’s te beheersen en effectief te leiden tijdens crises, terwijl oude problemen zoals gefragmenteerde technologieplatforms blijven bestaan.

1. Meer samenwerkende digitale leiders worden


Sociale wetenschappers zijn druk bezig om de impact van digitalisering op organisaties en de samenleving te bestuderen en te begrijpen, in combinatie met de rol van leiderschap bij het vormgeven van organisaties. Er is behoefte aan een energieke digitale cultuur waarin leiders de belangrijkste actoren blijven. Het is belangrijker dan ooit om meerdere en zelfs vaak verspreide belanghebbenden samen te brengen voor een verbeterde afstemming en samenwerking. Samenwerkingsprocessen zullen vakkundig moeten worden gefaciliteerd, terwijl leiders ook cruciale ethische kwesties aanpakken en ermee omgaan.

2. Digitale cultuur ontwerpen


Digitale technologieën helpen bij het ontwikkelen van efficiënte interne organisatieprocessen die hoogwaardige resultaten voor klanten garanderen. Leiders zullen hun werknemers voortdurend moeten opleiden volgens de missie en visie van de organisatie.

Digitale tools, die op juiste en effectieve manier worden gebruikt, kunnen bijdragen aan het plannen en bewaken van interne processen, het vergroten van transparantie en verantwoordingsplicht op alle managementniveaus en het opbouwen van het vertrouwen van klanten. Digitale tools helpen leiders niet alleen bij het oplossen van complexe problemen met betrekking tot personeel en het minimaliseren van operationele kosten, maar ook bij het verbeteren van de besluitvorming. Leiders zullen echter moeten controleren of de technische hulpmiddelen die worden geïmplementeerd in relatie staan tot de behoeften en doelstellingen van de organisatie.

Hoewel digitale technologieën veel potentieel hebben om organisatieprocessen te verbeteren, zouden leiders proactieve acties moeten ondernemen om werknemers te helpen deze processen te internaliseren en te integreren. Hoe gemakkelijker leiders het voor werknemers maken om zich aan te passen aan en gebruik te maken van nieuwe technologie in hun dagelijkse routines, hoe sneller de integratie.

Het moeilijkste deel is vaak het verandermanagement: wanneer leiders dit faciliteren op een manier die een positieve houding bij medewerkers teweegbrengt, zal dit de frustratieniveaus van werknemers verminderen. Deze frustratieniveaus gaan vaak gepaard gaan met de druk van technologische, proces- en gedragsverandering wanneer deze in één keer plaatsvindt.

3. Prioriteit geven aan gegevensethiek en gegevensbeveiliging


De voortdurende vooruitgang van digitale transformatie en het enorme gebruik van big data en geavanceerde technologieën zoals AI betekent dat leiders worden blootgesteld aan nog meer dilemma’s. Leiders moeten bijvoorbeeld zorgvuldig letten op de toegenomen bezorgdheid van klanten over privacybescherming met betrekking tot gevoelige gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de EU, het waarborgen van duidelijk vastgestelde richtlijnen en praktijken die rekening houden met zowel nationaal als internationaal gegevensbeveiligingsbeleid heeft bijvoorbeeld hoge prioriteit.

Het is de moeite waard om opnieuw te onderzoeken wie het risico voor deze gebieden in de organisatie bewaakt. Elke vertraging in het omgaan met gevoelige gegevenspraktijken kan onherroepelijke schade toebrengen aan het organisatiemerk en de reputatie.

4. De rol van sociale media opnieuw onderzoeken


In de komende tijd zullen sociale media en digitale tools een verbluffende invloed blijven hebben op zowel sociaal als professioneel gedrag en organisatiestructuur. Er is voorzichtig voorspeld dat de traditionele vormen van leiderschap zullen blijven worden verstoord naarmate digitale tools en sociale media de machtsdynamiek in organisaties blijven beïnvloeden – deze zijn van invloed op normen, waarden en organisatiestructuren.

Pragmatische en proactieve leiders kunnen sociale media echter in hun voordeel – en in het voordeel van de organisatie, door deze te gebruiken voor verbeterde communicatie- en coördinatiedoeleinden.

Leiders die zich niet comfortabel voelen met het gebruik van socialmedia zullen zich daar overheen moeten zetten en het contact aangaan met de klant. Leiders hebben met het grote bereik via digitale innovatie de mogelijkheid om niet alleen een band met hun medewerkers en klanten te onderhouden, maar ook hun leiderschapsaanwezigheid en invloed uit te breiden door met het publiek in gesprek te gaan over maatschappelijk en technologisch relevante onderwerpen.

Welke ontwikkeling kan uw organisatie ten goede komen? Wij denken graag met u mee!

Deel op social media:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Meer inspiratie...